Kullanıcı Sözleşmesi
1.    Genel


1.1.    NetKurulum (bundan sonra “Servis Sağlayıcı“ olarak adlandırılacaktır) tarafından sunulan bir hizmettir. NetKurulum'a kullanıcı olarak (bundan sonra “NetKurulum Kullanıcısı“ olarak adlandırılacaktır.) kayıt yapılması bahsi geçen kullanıcı sözleşmesi koşullarının kabul edildiği anlamına gelir.


1.2.    Sunulan hizmetlerden faydalanmak için 14 yaşını doldurmuş olunması şart koşulmaktadır. Kullanıcının sanal mağaza kurarak faaliyet göstermeyi dilemesi durumunda (bk. 2.1) 18 yaşını doldurmuş olması şart koşulmaktadır.


1.3.    Servis sağlayıcı, sunulan hizmetlerin kapsamını geliştirme, değiştirme, iptal etme ve iyileştirmeler yapma hakkını, özellikle alınacak tedbirler aracılığıyla, sunulan hizmetin teknik standartlarını geliştireceği veya suistimali engelleyeceği durumlar altında, saklı tutar. Alınacak tedbirler NetKurulum sitelerinin görünümünün değişmesine sebep olabilir. Servis sağlayıcı bahsi geçen bu tedbirleri sadece makul ve kullanıcılar tarafından kabul edilebilir olduğu durumlarda ve kanun bakımından, uygulanması şart koşulduğunda, alır.


1.4.    Ayrıca servis sağlayıcı NetKurulum kullanıcıların rızası ile yapılmış olan sözleşmelerin kapsamını ve kullanım koşullarını değiştirebilir. Değişiklikle ilgili uyarının alınmasından itibaren 1 ay içinde itiraz etmemesi durumunda NetKurulum kullanıcılarının rıza gösterdiği kabul edilir. Değişiklikle ilgili uyarı dahilinde, servis sağlayıcı itiraz etme hakkının kullanılmamasından ötürü doğacak sonuçları bildirecektir.


2.    Sözleşmenin Konusu ve Değiştirilmesi


2.1.    NetKurulum, NetKurulum kullanıcılarının faydalanarak kendi internet sitelerini kurabilecekleri bir çevrimiçi hizmet sunmaktadır. Sunulan hizmetler, NetKurulum kullanıcılarının kendi NetKurulum sitelerinin dizaynını düzenlemelerine, kendi içeriklerini oluşturmalarına ve kendi sanal mağazalarını kurup, faaliyet göstermelerine olanak sağlamaktadır.

2.2.    NetKurulum, ücretsiz bir paket („NetKurulumÜcretsiz“) ve birden fazla ücretli paket (ör. „NetKurulumPro“ ve „NetKurulumGeliştirici“) olmak üzere kullanıcılara farklı hizmet paketleri sunmaktadır. Paketlerin detaylı özellikleri buradan görüntülenebilir (http://netkurulum.com/pricing)

 

2.3.   NetKurulumPro ve NetKurulumGeliştirici kullanıcıları faturalarının elektronik yollarla (elektronik posta) gönderileceğini kabul ederler. Bu fatura, imzaya gerek olmaksızın, geçerlidir.

 

2.4.    Servis sağlayıcı, kendi isteğiyle ve ücret talep etmeden sunduğu hizmetleri her daim sonlandırma hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda, NetKurulum kullanıcılarının hizmetleri devamını talep etme hakkı söz konusu değildir.

2.5.    NetKurulumÜcretsiz kullanıcılarının 180 gün boyunca sitelerine giriş yapmamaları durumunda, servis sağlayıcı siteyi ve sitede yer alan bütün içeriği bir daha geri alınamayacak şekilde silebilir ve kullanıcının bütün NetKurulum erişimlerini engelleyebilir.


2.6.    NetKurulumÜcretsiz ile oluşturulan siteler reklam barındırmaktadır. NetKurulum kullanıcılarının bu reklamı kaldırma, gizleme veya düzenleme hakkı bulunmaz.

2.7.    NetKurulumÜcretsiz kullanıcılarının oluşturacağı siteler bir alt alan adı altında (ör. kullanıcıadı.NetKurulum.com) yayınlanır. NetKurulumÜcretsiz kullanıcıları dış bir sunucuda barındırılan alan adlarını NetKurulum sitelerine yönlendiremezler ve NetKurulumÜcretsiz sayfalarını harici bir internet sitesinde gösteremezler (ör. Frame ya da IFrame aracılığıyla entegrasyon)

2.8.    Servis sağlayıcı, hizmet sağlama amacı ile her daim ve dilediği kapsamda üçüncü partilerin hizmetlerini kullanma hakkına sahiptir.


3.    Kişisel Veriler

3.1.    NetKurulum kullanıcıları, girdikleri kişisel bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu taahhüt ederler. NetKurulum kullanıcıları, kişisel bilgilerinin servis sağlayıcı tarafından kaydedilip, saklanmasını kabul ve taahhüt ederler. Servis sağlayıcı bu bilgileri, kullanıcıların kendi açık rızaları olmadan ya da belirli bir hizmeti sağlamak için gerekli olması (Ör. alan adının kaydının yapılması için ilgili alan adı kayıt operatörüne bu bilgilerin aktarılması) dışında, üçüncü şahıslara aktarmaz. Bütün NetKurulum kullanıcıları, kişisel bilgilerini güncel tutmak ile sorumludurlar. NetKurulum kullanıcıları, giriş bilgelerini, üçüncü şahısların kötüye kullanmalarını engellemek amacı ile, gizli tutmak ile sorumludurlar.

4.    Sözleşme Süresi ve Feshi, Hizmetin Durdurulması, Kayıt Parasının İadesi

4.1.  NetKurulumÜcretsiz sitesi, kullanıcı tarafından her daim site üzerinden silinebilir. Bunun için kullanıcı sitesine giriş yaptıktan sonra, ayarlar kısmına gidebilir ve burada hesabını silebilir.

4.2. Kayıt bilgilerinde aksi belirtilmediği sürece, ücretli paketler 12 aylık sözleşme sürelerine sahiptir ve bitimine bir ay kalmadan önce kullanıcı tarafından feshedilmemesi durumunda otomatik olarak uzatılır. Elektronik posta yolu ile sözleşmenin feshedilmesinin dilenmesi durumunda NetKurulum kullanıcılarının bunu NetKurulum sitesinin irtibat adresi olarak belirlediği elektronik posta adresinden yapması gerekmektedir. Fesih talebi ayrıca kayıtlı kullanıcı adı ve fesih tarihini içermelidir.


4.3.    Servis sağlayıcı, herhangi bir sebep göstermeksizin, 3 ay önceden ihbar etme koşulu ile sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda paket için ödenen paranın kullanım süresi ile orantılı miktarı hesaplanarak düşülür ve kalan kısmı servis sağlayıcı tarafından iade edilir. NetKurulum kullanıcılarının sözleşme koşullarını yerine getirmemeleri durumunda (bkz. 5. kısım) servis sağlayıcı önceden ihbar etmeye gerek duymadan sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar. Sözleşme koşullarının yerine getirilmemesi sivil ya da cezai yaptırımlara sebebiyet verecek eylemlere neden olabilir. Bu gibi durumlarda, NetKurulum kullanıcılarına paket için ödedikleri para üzerinden herhangi bir iade yapılmaz. Servis sağlayıcı ayrıca, ücret bedelinin ödenmemesi durumunda, kullanıcıların sitelerini kapatma ve NetKurulum erişimlerini engelleme hakkına sahiptir. Bu gibi koşullarda servis sağlayıcı, kullanıcının alan adını kapatma hakkına sahiptir(„CLOSE“). Bahsi geçen kullanım koşulları sözleşmesini kabul ederek, kullanıcılar servis sağlayıcıya bu tür kapatma eylemleri için açık bir şekilde yetki verirler.


4.4.    NetKurulumPro ve NetKurulumGeliştirici hizmetlerine ek olarak ihtiyari isteğe bağlı edinilen hizmetlerin feshi genel sözleşme ilişkisini etkilemez.


4.5.    Sözleşme ilişkisinin sonlandırılmasını takiben, servis sağlayıcının sözleşmede bahsi geçen hizmetleri sağlama mükellefiyeti kalmaz. Bu bağlamda servis sağlayıcı, kullanıcıların kullanıcı posta kutularındaki elektronik postalar dahil olmak üzere sunucu üzerinde bulunan verileri silebilir. NetKurulum kullanıcılarının NetKurulum sitelerinde bulunan verilerin üçüncü bir servis sağlayıcıya taşınması mümkün olmayacaktır. Bu yüzden verilerin zamanında kaydedilerek saklanması NetKurulum kullanıcılarının sorumluluğu dahilinde yer almaktadır. Ayrıca servis sağlayıcı NetKurulum kullanıcılarının başka bir servis sağlayıcıya taşınmayan alan adlarını ilgili birim üzerinden kapattırma hakkına sahiptir. („CLOSE“)


5.    NetKurulum Kullanıcılarının Genel Yükümlülükleri


5.1.    NetKurulum kullanıcıları, NetKurulum sitelerine yükledikleri, kaydettikleri ve sakladıkları bütün içerikten sorumludurlar. Servis sağlayıcı, NetKurulum kullanıcılarının kurdukları sitelerde olası kanun ihlallerini kontrol etmekle sorumlu değildir.


5.2.    NetKurulum kullanıcıları, kendi yargı alanlarındaki ve Almanya Federal Cumhuriyeti’ndeki kanunlara uymakla yükümlüdürler. Bu durum ayrıca sanal bir mağaza açılıp, faaliyet gösterilmesi ile ilgili bütün ek kanunlar içinde geçerlidir.

5.3.    NetKurulum kullanıcıları, üçüncü partilere zarar verecek veya kişisel hakları da dahil olmak üzere, haklarını ihlal edecek eylemler yapmamakla yükümlüdür.

5.4.    NetKurulum kullanıcıları, NetKurulum sitelerinde, kanunen müsaade edilmeyen, gayri ahlaki (özellikle pornografik, ırkçı, azınlık karşıtı ve diğer menfur içerikler) ya da üçüncü şahısların haklarını (özellikle kişisel haklar, marka hakları, ad üzerindeki haklar ve telif hakları) ihlal eden içerik sağlamamayı ve bulundurmamayı taahhüt ederler. Ayrıca NetKurulum site içeriklerinin hiçbir şekilde intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar ve bahis oynanması için yer ve imkân sağlama amacıyla kullanılmayacağını taahhüt ederler. Bununla beraber, NetKurulum kullanıcıları, internet sitelerini spam diye nitelenen istenmeyen içerikler için kullanmamayı ve NetKurulumÜcretsiz sitelerini link inşası (link building) amacıyla kullanmamayı taahhüt ederler. NetKurulum kullanıcılarının, sitelerinde direkt ya da dolaylı olarak sağladıkları ve bulundurdukları kanuna aykırı içeriklerden ötürü servis sağlayıcının kanun karşısında direkt ya da üçüncü şahıs olarak ihlal ile bir bağlantısının olduğunun varsayılması durumunda NetKurulum kullanıcıları, servis sağlayıcının karşılaşabileceği bütün masrafları (ör. ihmal, rücu, yanlış bilgiyi doğrulama, tazminat, v.b.) tazmin etmekle yükümlüdürler.

5.5.    NetKurulum kullanıcıları, başka sitelerden direkt kendi siteleri üzerindeki dosya yükleme alanlarına bağlantı (link) atamayacıklarını taahhüt ederler.

5.6.    NetKurulum kullanıcıları, siteleri üzerinde, faaliyet gösterdikleri ülkenin kanununun şart koştuğu bütün iletişim bilgilerini bulundurmayı taahhüt ederler.

5.7.    NetKurulum kullanıcıları, erişimlerinin bulunduğu bütün dosyalar ve yazılım ayarlarını düzenli olarak kendileri yedeklemek ile yükümlüdürler. NetKurulum kullanıcıların, siteleri üzerinde değişiklik yapmadan önce veya servis sağlayıcının önceden bilgilendirdiği bakım işlemlerinden önce gerekli veri yedekleme işlemini yapmaları gerekmektedir. NetKurulum kullanıcıları hiçbir koşul altında yedekleme işlemini NetKurulum sunucuları üzerinde yapamazlar.

5.8.    NetKurulum kullanıcıları, servis sağlayıcının sistem ve sunucularını kullanarak, alıcıların rızası olmaksızın çok sayıda kullanıcıya, aynı içeriğe sahip elektronik postaları, („Spam elektronik posta“) gönderemezler.

5.9.    NetKurulum kullanıcıları, kullandıkları hizmet dahilindeki dizayn ve şablonları sadece NetKurulum sitelerinde kullanabilirler. NetKurulum sitelerini kaydederek, başka bir sunucu üzerinde kullanmaları açık bir şekilde yasaklanmıştır.


6.    Alan Adı Kaydı, Feshi, Servis Sağlayıcı Değişikliği

6.1.    Servis sağlayıcının sunduğu bazı paketlere bir ya da daha fazla alan adı dahildir. Alan adlarının temin ve bakım süreçlerinde servis sağlayıcı NetKurulum kullanıcıları ve ilgili alan adı tescil operatörü („Registrar“) arasında bir aracı olarak faaliyet gösterir. Farklı en üst seviye alan adları („.tr“ gibi) birbirinden farklı ve genelde ulusal seviyedeki organizasyonalar tarafından yönetilmektedir. Farklı organizasyonların alan adı tescili ve kullanımı için farklı koşulları bulunmaktadır. Bu yüzden tescil operatörlerinin alan adı tescili ile ilgili şart ve koşulları, bahsi geçen kullanıcı sözleşmesini tamamlayıcı olarak geçerlilik kazanacaktır: ör. DE alan adlarının tescili ve kaydı için DENIC e.G. (Registered Cooperative) şart ve koşulları geçerli olacaktır ve kullanıcı sözleşmesinin ilgili kısmını oluşturacaktır. Farklı en üst seviye alan adlarının kaydında da benzer şekilde ilgili tescil operatörünün koşulları geçerli olacaktır. Bu şart ve koşulları talep üzerine servis sağlayıcı NetKurulum kullanıcılarına gönderebileceği gibi kullanıcıların, operatörün internet sitesinde görüntülemesi de mümkün olacaktır.

6.2.    NetKurulum kullanıcıları, alan adı kaydı için, alan adı sahibinin bilgilerini ve yönetici iletişim bilgilerini (Admin-C) eksiksiz ve doğru bir şekilde vermekle yükümlüdürler. Teknik iletişim yetkilisi bütün durumlarda NetKurulum GmbH olacaktır. Alan adı kayıt işleminden bağımsız olarak, verilen bilgiler alan ad sahibinin adını, fiziki posta adresini (sadece posta kutuları ya da anonim adresler geçerli değildir), elektronik posta adresini ve telefon numarasını kapsamalıdır. Kişisel bilgilerin değişmesi durumunda, NetKurulum kullanıcısı zaman kaybetmeden servis sağlayıcıyı bilgilendirerek, bilgileri güncellemek ile sorumludur.

6.3.    Sözleşmenin yapılmasını takiben, servis sağlayıcı arzu edilen alan adının, yetkili tescil operatörü üzerinden kayıt yapma opsiyonunu hazır edecektir. Servis sağlayıcı, alan adının aktifleştirilme işlemini satın alınan paketin ücretinin ödenme işlemi gerçekleşene kadar erteleme hakkına sahiptir. Servis sağlayıcının, alan adı tescil işlemi dahilinde ilgili tescil operatörü üzerinde herhangi bir etkisi söz konusu değildir. Bundan ötürü servis sağlayıcı, NetKurulum kullanıcıları tarafından başvurulan alan adlarının verileceğine ve/veya üçüncü şahıs haklarından muaf olduklarına veya devamlı kullanılabilirliklerine dair sorumluluk üstlenmez. Servis sağlayıcı tarafından, alan adının müsaitliğine dair aktarılan bilgi, tamamen ilgili tescil operatörlerinin, bilgi talebi esnasında verdikleri bilgilere dayanmaktadır. Alan adının NetKurulum kullanıcısına verilmesi, NetKurulum kullanıcısı olarak servis sağlayıcı sistemine kaydın yapılmasından ve tescil operatörünün veri tabanına kayıt olunmasından sonra gerçekleşir.

6.4.    NetKurulum kullanıcıları, bir alan adına kayıt yapmadan önce bu alan adının üçüncü şahısların haklarını ve yürürlükte olan kanunları ihlal etmediğini kontrol etmek ile yükümlüdürler. NetKurulum kullanıcıları, bu yükümlülüğü yerine getirdiklerini ve kontrol esnasında herhangi bir ihlal göstergesiyle karşılaşmadıklarını taahhüt ederler.

6.5.    Başvurulan alan adının, ilgili tescil operatörüne kayıt yapılmasından sonra değiştirilmesi mümkün değildir. Alan adının, başvurunun tescil operatörüne aktarılmasına kadar zamanda bir başkasına verilmesi durumunda, NetKurulum kullanıcıları bir başka alan adı seçebilirler. Bu durum, servis sağlayıcı değişiklik durumlarında o zamana kadar olan servis sağlayıcının böyle bir değişikliği reddettiği durumlarda geçerli değildir. Bu gibi durumlarda NetKurulum kullanıcıları, alan adının servis sağlayıcı tarafından serbest bırakılması için gerekli adımları kendileri atarlar ya da ek ücret ile servis sağlayıcı üzerinden yeni bir alan adı başvurusu yaparlar. Alan adı isimlerinin, NetKurulum kullanıcıları tarafından iptal edilmesi ya da isim uyuşmazlıklarından ötürü iptal edilmesi durumunda, NetKurulum kullanıcıları yedek bir ücretsiz alan adı ismine başvurma hakkına sahip değildir.

6.6.    NetKurulum kullanıcıları, servis sağlayıcı üzerinden kaydı gerçekleştirilen bütün alan adlarını, bahsi geçen kullanıcı sözleşmesi ve ilgili tescil operatörünün şartlarına uyulması koşulu ile ve yeni tescil operatörünün ilgili en üst seviye alan adlarını sunması ve servis değişikliğinin koşullarını ve teknik gereksinimlerini desteklemeleri durumunda, başka bir tescil operatörüne taşımaları mümkündür. Böyle bir değişiklik yapılması ücretli paket sözleşmesini etkilemeyecektir. Fakat kullanıcının açık bir şekilde feshi ihbar etmesi gerekmektedir. Alan adıyla ilgili (özellikle alan adı feshi, tescil operatörünün değiştirilmesi, alan adının iptali) bütün konularda, beyanların yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Servis sağlayıcı, NetKurulum kullanıcılarının ya da yeni tescil operatörünün zamanında gerekli işlemleri yapmamasından ya da değişiklik şartlarının sağlanmamasından ötürü, alan adı transfer işlemini gerçekleştirilememesi durumunda, iptal edilen alan adını, iptal tarihi geçtikten sonra, ilgili birim üzerinden silme („CLOSE“) hakkına sahiptir. Servis sağlayıcı, alan adı transferlerini servis sağlayıcının bütün askıdaki alacaklarının NetKurulum kullanıcıları tarafından ödenmesini takiben, onaylayıp, gerçekleştirme hakkını gizli tutar.

6.7.    NetKurulum kullanıcıları, adlarına kayıtlı olan bir alan adının haklarını yitirdiklerinde, zaman kaybetmeden servis sağlayıcıyı bilgilendirmek ile yükümlüdürler.

7.    Hizmet Engeli

7.1.    Servis sağlayıcı, hizmetlerinin sürekli ve düzgün şekilde çalışıyor olması için çaba harcamaktadır. NetKurulum kullanıcıları teknik sebeplerden ötürü ya da servis sağlayıcının telekomünikasyon ağları gibi dış etkenlere bağlı olduğu durumlarda, NetKurulum sitelerinin kesintisiz olarak çalışmasının garanti edilemeyeceğini, kabul ederler. Bu bağlamda NetKurulum kullanıcıları, NetKurulum sitelerine kesintisiz erişim talep edemezler. Erişimin geçici süre dilimlerinde kısıtlanması; garanti veya ücretin iadesi talebinde bulunmak için sebebiyet oluşturmayacağı gibi olağanın dışında bir fesih hakkı oluşturmaz. Servis sağlayıcı, kontrolü dışındaki durumlarla beraber ayrıca, özellikle teknik iyileştirme, hataların ve bozuklukların ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalar esnasında NetKurulum sitelerini geçici olarak hizmet dışı bırakma ve bu bağlamda NetKurulum kullanıcılarının erişimini kısmen ya da tamamen sınırlandırma hakkına sahiptir.

7.2.    NetKurulum sitelerinin düzgün bir şekilde çalışılabilmesi ve üzerinde değişiklikler yapılabilmesi için bir takım sistem gereksinimleri söz konusudur. Farklı sistem ayarlarının kullanılmasından ötürü oluşabilecek hizmet engellerinden servis sağlayıcı sorumlu değildir.

8.    Sorumluluklar

8.1.    Servis sağlayıcı, kullanıcıların veri kayıplarından ötürü sorumlu değildir ve kişisel verilere üçüncü şahıslar tarafından yapılan müsaadesiz erişimlerden ötürü sorumlu değildir. (ör. Hackerlar)

8.2.    Servis sağlayıcı, kullanıcıların üçüncü şahıslara kendi rızasıyla aktardığı veri ve bilgilerin kötüye kullanılmasından mesul değildir.

8.3.    Servis sağlayıcı, kullanıcıların sağladığı içerik ve eylemlerden mesul değildir.

8.4.    Servis sağlayıcı fonksiyonel aksaklıklardan ya da NetKurulum sistemlerinin erişilebilir olmamasından ötürü oluşabilecek ciro kayıpları ya da diğer zararlardan mesul değildir. NetKurulum kullanıcıları, yaşamlarını, vücutlarını ya da sağlıklarını sakatlayacak durumlar olmadığı sürece zarar iddia ve talebinde bulunamazlar. Bahsi geçen bu muafiyet, servis sağlayıcının ağır ihmalleri ya da servis sağlayıcının hukuki temsilci ve aracılarının kasten ya da ağır ihtimallerinde geçerli değildir.   

8.5.    Servis sağlayıcının ya da servis sağlayıcı ile ilişikli diğer sağlayıcıların ihmallerinden doğan durumlarda servis sağlayıcının azami sorumluluğu NetKurulum kullanıcısının bir senelik paket abonelik ücretini aşmaz.

9.    Verilerin Korunması9.1.    Servis sağlayıcı, NetKurulum kullanıcılarının kişisel verilerini toplar, üzerinde işlem yapar ve kullanır. Veri işlem ve verilerin korunması ile ilgili daha fazla bilgi gizlilik politikasından edinilebilir. Gizlilik politikasını buraya tıklayarak görebilirsiniz.

9.2.    NetKurulum kullanıcıları, sunucu üzerinde kaydedilen bilgilerin teknik açıdan servis sağlayıcı tarafından her daim görüntülenebileceğini kabul eder. Ayrıca, NetKurulum kullanıcı verilerinin, internet üzerinde aktarılması esnasında yetkisi olmayan üçüncü partiler tarafından izinsiz olarak erişilebileceğinin teorik olarak mümkün olabileceğini kabul ederler.


10.    Cayma Hakkı
10.1. Servis sağlayıcı ile yapılan sözleşme, herhangi bir sebep belirtmeye gerek olmadan, yazılı bir şekilde (ör. mektup, faks, elektronik posta), 14 gün içinde iptal edilebilir. Söz konusu süre, sözleşme size yazılı olarak sağlandıktan sonra başlar.

Cayma Sonuçları
Cayma talebinin geçerli olması durumunda karşılıklı olarak tarafların edindiği hizmetler iade edilir ve elde edilen imtiyazlar (ör. faiz) geri verilir. Edinilen hizmet ve imtiyazların tamamen ya da kısmen iade edilememesi veya bozulmuş bir halde iade edilmesi durumunda, NetKurulum kullanıcılarını eksik değeri telafi etmek zorundadırlar. Bu durum, cayma hakkının kullanılmasına kadar geçen zaman dilimine tekabül eden ve sözleşmede belirtilen ödemelerin yapılmasını gerekli kılabilir. Paraların tazmini 30 gün içinde gerçekleşmek zorundadır. Bu zaman dilimi NetKurulum kullanıcıları için cayma ihbarının gönderilmesi ile servis sağlayıcı için ise cayma ihbarının eline geçmesi ile başlar.